• Loading

Yemen appeal fundraiser at racecourse

English
  • Yn Gymraeg

 

Rasys ceffylau a chodi arian

Ffos las

 

Treuliodd staff a gwirfoddolwyr Cymorth Cristnogol ddiwrnod yn y rasys ceffylau cyn y Nadolig - a hynny er budd Apêl Dec dros Yemen.

Aeth staff Caerfyrddin Tom Defis ac Angharad Griffiths ynghyd a Sara Griffiths, Gwenfair Griffiths a Joan Thomas am ddiwrnod o gasglu arian ar faes rasio ceffylau Ffos Las yn Nhrimsaran, Sir Gâr.


 

  

 

 


 

Please donate

Help people around the world fight their way out of poverty

  • Regular donation
  • Single donation
Follow us on Facebook and TwitterLike Christian Aid on Facebook WalesFollow us on Twitter

Sign up for emails