• Loading

Clwb Sbri fundraising for mosquito nets

English
  • Yn Gymraeg

 

Clwb Sbri yn codi arian

Clwb Sbri abod

Dyma lun rhai o aelodau Clwb Sbri, Pontyberem, clwb Beiblaidd i blant Cynradd sy'n cael ei redeg gan Gapel Soar, Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Pontyberem. Aethant ati i gynnal noson noddedig  chwarae pêl foli balŵn er mwyn cael prynu rhwydi atal mosgitos i deuluoedd yn Affrica, a hynny wedi iddynt glywed am waith Cymorth Cristnogol ac anogaeth y Beibl ar i ni gynorthwyo'r rhai sydd mewn angen. 

Mawr oedd yr hwyl wrth ddal ati i daro’r balŵn dros y rhwyd am 60 munud (a chael ychydig o orffwys i chwilio am wyau Pasg yn y capel hanner amser.) 

 


 

Please donate

Help people around the world fight their way out of poverty

  • Regular donation
  • Single donation
Follow us on Facebook and TwitterLike Christian Aid on Facebook WalesFollow us on Twitter

Sign up for emails