• Loading

Penuel, Bangor raise funds for Ghana Appeal

English
  • Yn Gymraeg

 

Bedyddwyr Bangor yn mwynhau bwyd Ghana

 

Myfyrwyr Ghana Emaus  

Myfyrwyr o Ghana yn mwynhau danteithion Emaus

 

Daeth cynrychiolaeth dda o fyfyrwyr Prifysgol Bangor sydd yn hannu o Ghana i ymdrech ddiweddaraf Eglwys Emaus, Bangor, i godi arian tuag at apêl Ghana.

Trwy gydol 2016, mae eglwysi Undeb Bedyddwyr Cymru yn codi arian i gefnogi gwaith partneriaid Cymorth Cristnogol yn y wlad yng ngorllewin Affrica. Iechyd mamol sydd yn cael prif sylw’r gwaith a hynny mewn gwlad ble mae tua 380 mam yn marw wrth roi genedigaeth - ym mhob 100,000 genedigaeth - pob blwyddyn.

Bu aelodau Emaus yn brysur yn trefnu gwahanol weithgareddu yn ystod y flwyddyn, yn cynnwys taith gerdded noddedig hynod lwyddiannus. Yn yr ymdrech ddiweddaraf, gwahoddwyd y myfyrwyr am noson o flasu bwyd Ghaneaidd a chasglwyd dros £200 at yr apêl.

Gyda llaw, Emaus yw enw newydd yr eglwys a ffurfiwyd gan yr uniad rhwng Eglwysi Penuel a Phendref ym Mangor. Dymuna Cymorth Cristnogol yn dda i’r ddwy gynulleidfa wrth iddynt bellach gyd-deithio, a hynny yng nghwmni’r Arglwydd atgyfodedig.


 

Myfyrwyr Ghana Emaus 2  

Y myfyrwyr o Ghana. Lluniau  gan Catrin Evans

 

 


 

Please donate

Help people around the world fight their way out of poverty

  • Regular donation
  • Single donation
Follow us on Facebook and TwitterLike Christian Aid on Facebook WalesFollow us on Twitter

Sign up for emails