• Loading

Supporter events around Wales

Beth sy’n digwydd yn lleol

Digwyddiadau yng Nghymru; ymunwch er mwyn gwneud gwahaniaeth!


 

Digwyddiadau Wythnos Cymorth Cristnogol yn 2016

Dyma fap o ddigwyddiadau Wythnos Cymorth Cristnogol ym mis Mai. Bydd y map yn graddol lenwi efo gwahanol ddigwyddiadau wrth inni ddod i wybod amdanynt.

Os gwyddoch am ddigwyddiadau nad ydynt ar y map hyd yma, yna rhowch wybod i droberts@cymorth-cristnogol.org a byddwn yn falch o'u cynnwys.

Mae'n bosibl y bydd rhai digwyddiadau wedi eui trefnu yn lleol na wyddom ni amdanynt yn ganolog. Os nad oes digwyddiad yn eich ardal leol chi ar y map, yna cysylltwch a'ch eglwys leol, fydd yn gallu eich gosod ar y llwybr cywir.

Os byddwch angen gwybodaeth ychwanegol, yna cysylltwch a'ch swyddfa Cymorth Cristnogol lleol.

Er mwyn canfod ein hadnoddau amrywiol - gwasanaethau eglwysig, gweddiau, posteri a help efo casglu arian - ewch i'r dudalen hon.

 

 

Noder: Lleoliadau bras yw nifer o'r rhai hyn. Holwch yn lleol am yr union gyfeiriad, neu ffoniwch eich swyddfa Cymorth Cristnogol lleol.

 

Key to map 2 welsh  

 

 

 

 

Please donate

Help people around the world fight their way out of poverty

  • Regular donation
  • Single donation

Sign up for emails

Follow us on Facebook and TwitterLike Christian Aid on Facebook WalesFollow us on Twitter