• Loading

Supporter events around Wales

Beth sy’n digwydd yn lleol

Digwyddiadau yng Nghymru; ymunwch er mwyn gwneud gwahaniaeth!


 

Mae'n Wythnos Cymorth Cristnogol 2017!

Cynhelir Wythnos Cymorth Cristnogol ar 14-20 Mai 2017. Dyma fap o ddigwyddiadau Wythnos Cymorth Cristnogol ym mis Mai. Bydd y map yn graddol lenwi efo gwahanol ddigwyddiadau wrth inni ddod i wybod amdanynt.

Os gwyddoch am ddigwyddiadau nad ydynt ar y map hyd yma, yna rhowch wybod i droberts@cymorth-cristnogol.org a byddwn yn falch o'u cynnwys.

 

 

Mae'n bosibl y bydd rhai digwyddiadau wedi eui trefnu yn lleol na wyddom ni amdanynt yn ganolog. Os nad oes digwyddiad yn eich ardal leol chi ar y map, yna cysylltwch a'ch eglwys leol, fydd yn gallu eich gosod ar y llwybr cywir.

Os byddwch angen gwybodaeth ychwanegol, yna cysylltwch a'ch swyddfa Cymorth Cristnogol lleol.

Er mwyn canfod ein hadnoddau amrywiol - gwasanaethau eglwysig, gweddiau, posteri a help efo casglu arian - ewch i'r dudalen hon.

 

Noder: Lleoliadau bras yw nifer o'r rhai hyn. Holwch yn lleol am yr union gyfeiriad, neu ffoniwch eich swyddfa Cymorth Cristnogol lleol.

 

  

 

 

 

 

Please donate

Help people around the world fight their way out of poverty

  • Regular donation
  • Single donation

Sign up for emails

Follow us on Facebook and TwitterLike Christian Aid on Facebook WalesFollow us on Twitter